کاپا

سایت تفریحی کاپا

کاپا

سایت تفریحی کاپا

سایت تفریحی کاپا

بایگانی
پیوندهای روزانه
  • ۰
  • ۰

 

شعر عاشقانه بوسه

 

به بوسه ای ز دهان تو آرزومندم 

فغان که با همه حسرت به هیچ خرسندم 

 

تو از قبیله خوبان سست پیمانی 

من از جماعت عشاق سخت پیوندم

 

 

فروغى_بسطامى

  • ابزار های صنعتی
  • ۰
  • ۰
یک سری جک و لطیفه برای لبخند شما دوستان عزیز تقدیم میشه

اگه دیدین یه کیف داره واسه خودش گوشه پیاده رو حرکت میکنه! تعجب نکنین.

اینا کلاس اولی اند!😄  • ابزار های صنعتی
  • ۰
  • ۰

شوخی با همسر


🎐🐬عصروقتی مرد از سرکار اومد خونه زن سریع نامه ای ک از قبل داخلش نوشته بود من دیگه ازت خسته شدم ومی خوام جدا بشم والان هم رفتم خونه بابام رومیز گذاشت ورفت زیر میز مخفی شدتا عکس العمل شوهرش را ببینه 

 

🎐🐬ومرد خسته اومد دید همه جا خلوته زنش را صدا زد اما نبود یهو چشمش ب نامه افتاداون را برداشت وخوند وبعد ی جمله هایی روش نوشت وگذاشت سر جاش وگوشیشو از جیبش دراورد وزنگ زدوشروع ب حرف زدن کرد سلام عزیرم خوبی من تازه رسیدم خونه زنم رفته خونه باباش ومن از شرش راحت شدم من تا ده دقیقه دیگه آماده میشم و میام پیشت وگوشی را گذاشت توی جیبش واز خونه زد بیرون 

🎐زن با عصبانیت از زیر تخت اومد بیرون داشت از شدت عصبانیت می ترکید رفت سراغ نامه دید شوهرش نوشته پاهات از زیر تحت معلومه من رفتم نون بخرم...

  • ابزار های صنعتی